i-Clare

”Inteligentny system do usuwania szkodliwych zanieczyszczeń w wodzie z użyciem modyfikowanego porowatego węgla szklistego”

Cel projektu: opracowanie, konstrukcja i walidacja systemu opartego na inteligentnym reaktorze elektrochemicznym w celu usunięcia szkodliwych zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie takich jak pestycydy czy farmaceutyki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ