Projekt i-Clare

 • Tytuł projektu:
  Intelligent remediation system for removal of harmful contaminants in water using modified reticulated vitreous carbon foams.
 • Akronim:
  i-Clare
 • Termin realizacji:
  01.10.2020 – 01.10.2023 r.
 • Projekt finansowany w Ramach Programu „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 • Dofinansowano ze środków budżetu Państwa
 • Program "Badania stosowane"
 • Dofinansowanie:
  960 337,51 zł
 • Całkowita wartość inwestycji:
  6 482 375,06 zł

Cel projektu

CEL PROJEKTU OPIERA SIĘ NA ZAPROJEKTOWANIU ORAZ PRODUKCJI ELEKTROCHEMICZNEGO SYSTEMU UZDATNIANIA WODY

 • Wykorzystującego sztuczną inteligencję, która zidentyfikuje i dostosuje najskuteczniejsze parametry pracy w celu unieszkodliwienia mieszaniny zanieczyszczeń

 • Głównym celem projektu jest opracowanie, konstrukcja i walidacja Systemu opartego na Inteligentnym reaktorze elektrochemicznym – i-CLARE – w celu usunięcia szkodliwych zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie takich jak pestycydy, antybiotyki, dioksyny, środki ochrony roślin itp

Znaczenie projektu

System i-Clare przyczyni się do:

Projekt przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju onz

 • Uzyskania nowej, cyfrowej technologii uzdatniania wody o niskim zużyciu energii

 • Uzyskania nisko-kosztowych elektrod – przystępnej cenowo przełomowej innowacji, która wykorzystuje połączenie zaawansowanych technologii oraz procesów, w celu wydobycia maksimum wartości ze wszystkich zasobów

 • Polepszenia środowiska fizycznego człowieka

 • Ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń oraz innych problemów środowiskowych, które mogą prowadzić do śmierci i chorób

 • Wspierania proekologicznego, zrównoważonego stylu życia i środowiska pracy

Realizacja projektu

Publikacja w czasopiśmie Electrochimica Acta
PUBLIKACJA...
Publikacja w czasopiśmie Materials
PUBLIKACJA...
consortium meeting, Gdańsk 7th July 2022
consortium meeting...
Publication in Chemosphere
PUBLIKACJA...
Study visit at NILU
consortium meeting...
Publikacja w "Measurement"
publikacja...
Spotkanie projektowe i-CLARE
Spotkanie partnerów realizujących projekt i-CLARE...
Publikacja w "Journal of Hazardous Materials"
publikacja...
Publikacja w "Acta Materialia"
publikacja...
Publikacja w magazynie "Advanced Engineering Materials"
publikacja...
Postęp w WP1
Czy wiesz, że 3 na 10 osób na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej...
Postęp w WP1
Wystartowaliśmy z modyfikacją elektrod wykorzystywanych w naszych reaktorach oczyszczających wodę...
Postęp w WP1
Rozpoczęliśmy proces tworzenia systemu i-CLARE, którego ideą jest opracowanie koncepcji...

Rezultaty projektu

Wzrost efektywnego wykorzystania energii oraz selektywnego gospodarowania zasobami

 • Lepsze dostosowanie miast do zmian klimatu, w ujęciu holistycznym, z ukierunkowaniem na uzdatnianie wody i przetwarzanie odpadów

 • System zapewni szybszą dekontaminację (o 50% szybszą) i krótszy łańcuch usuwania odpadów, co wesprze logistykę i ograniczy nielegalne przechowywanie szkodliwych substancji

 • Wymiana doświadczenia i know-how między podmiotami zaangażowanymi w projekt

 • Wzmocnienie współpracy między naukowcami z Polski i Norwegii

 • Udział w projekcie studentów i młodych naukowców poszerzy ich kompetencje oraz zwiększy szanse na międzynarodowym rynku pracy