Postęp w WP1

Rozpoczęliśmy proces tworzenia systemu i-CLARE, którego ideą jest opracowanie koncepcji reaktora elektrochemicznego oczyszczającego wodę.

Obecnie prowadzone są badania nad modyfikacją i optymalizacją różnych rodzajów elektrod. Wystartowały również badania nad procesem elektrolizy wybranych zanieczyszczeń w zależności od rodzaju elektrody