Postęp w WP1

Wystartowaliśmy z modyfikacją elektrod wykorzystywanych w naszych reaktorach oczyszczających wodę. Do tego procesu wykorzystujemy plazmę, która umożliwia szybszą modyfikację powierzchni. Planujemy opracować takie warunki osadzania, aby osiągnąć wysoki poziom pokrycia i tym samym poprawić wydajność elektrochemiczną elektrod.