Postęp w WP1

Czy wiesz, że:

  • 3 na 10 osób na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej,
  • Ponad 80% nieoczyszczonych ścieków wytworzonych przez człowieka trafia do rzek lub mórz.

Nasz projekt przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednym z nich jest poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia i zmniejszenie o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków.

Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. jako uniwersalne wezwanie do działania na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do 2030 r.